ClashFarmer Discussion Forum

Full Version: لا يجمع ذهب
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
مرحبا
البرنامج عندي لا يجمع ذهب
حذفت البرنامج سويت له اعادة تثبيت ولا يزال لايجمع ذهب

الحل
ممكن شرح كامل
انت اشتريته؟ لأن مافي نسخة مجانية حالياً
انا شاريه اخوي
دش دسكورد وبعثلي صورة عن البوت والمحاكي